Rzetelna firma

Kategorie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.liliane.pl

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy odziez-outlet.pl (dalej „Sklep”) prowadzony jest przez PHU Liliane Katarzyna Krysztofiak-Jarych z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, adres: Koziołka Matołka 12 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 622 180 82 70, Regon 302154442
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Europy.
 3. Towary oferowane w sklepie są oryginalne i legalnego pochodzenia. Znaki towarowe, logo i inne oznaczenia handlowe używane w serwisie służą jedynie celom informacyjnym. PHU Liliane nie jest przedstawicielem oficjalnym sprzedawanych przez siebie marek.

II. Dane kontaktowe

Infolinia Biura Obsługi Klienta – 607180080 czynna w dni robocze w godzinach od 9-17 adres e-mail : sklep@liliane.pl

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć:
  1. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat
  2. Każda osoba prawna
  3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”)
 2. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony www.liliane.pl
 3. Zamawiający może składać zamówienia 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 9-17.
 5. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.
 6. Zamawiający wskazuje na:
  1. Zamawiany towar
  2. Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar
  3. Sposób dostawy
  4. Sposób płatności
 7. Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego do 3 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej po uprzednim dokonaniu płatności lub po wybraniu wersji za pobraniem.
 8. Zamówione towary są dostarczane na adres podany przez Zamawiającego.
 9. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Dla klientów z poza terytorium Polski koszty dostawy wyliczane są indywidualnie.
 10. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 11. Dostawa produktów realizowana jest w cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 13. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.
 14. Ceny podane w Sklepie ważne są tylko w ofercie internetowej.
 15. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: www.liliane.pl
 16. W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 17. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.
 18. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.
 19. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 20. Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.
 21. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do chwili zmiany statusu zamówienia na „zrealizowany”. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą , bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta. Klient ma obowiązek przekazać dane konta drogą elektroniczną na adres sklep@liliane.pl Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.
 22. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@liliane.pl lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.
 23. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.liliane.pl jest prawnie wiążącą umową sprzedaży. PHU Liliane a Zamawiającym.

IV. Formy płatności

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:
  1. ZA POBRANIEM – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera
  2. PRZELEW BANKOWY – na rachunek: PHU Liliane Katarzyna Krysztofiak – Jarych Deutsche Bank 64 1910 1048 2661 95633 8620 0001
 2. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.
 3. Zamówienia opłacane za pośrednictwem tradycyjnego przelewu ulegają anulacji po 10 dniach w przypadku nie odnotowania płatności na koncie Sklepu. Termin 10 dni liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Klienta do daty zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu.

V. Zwroty

Gwarantujemy Państwu prawo do zwrotu zamówionego, lecz nieużywanego towaru. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar niespełniający Państwa oczekiwań należy przesłać do PHU Liliane na własny koszt łącznie z wypełnionym dokumentem zwrotu dołączonym do rachunku. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości w stanie nienaruszonym. Towar nie może nosić śladów używania. Prosimy o dotrzymanie terminu zwrotu. Równowartość zwróconego towaru wraz z najniższym kosztem dostarczenia oferowanym przez nas, zostanie przesłana Państwu przekaz pocztowym, przelewem bankowym na wskazane konto. Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny.

Zasady zwrotu opisuje załącznik nr 1 do regulaminu.

VI. Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
 2. Zamawiający zgłasza reklamację drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta.
 3. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na wypełnionym druku reklamacyjnym. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy liliane.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 5. Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres: PHU Liliane Katarzyna Krysztofiak – Jarych , Ostrów Wielkopolski ul. Koziołka Matołka 12 , z dopiskiem „reklamacja”/”zwrot”
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep Internetowy naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Zamawiający zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji droga elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta.
 8. Reklamacji podlegają: a) Towary niezgodne z zamówieniem b) Oferowany w sklepie towar jest fabrycznie nowy i nieuszkodzony, ale częściowo pochodzi z końcówek kolekcji, zwrotów ze sklepów, nadwyżek produkcyjnych lub magazynowych, itp. (outlet). Towar może nie posiadać oryginalnych opakowań lub metek oraz wady fizyczne.
 9. Reklamacji nie podlega odzież uszkodzona w wyniku nieprawidłowej konserwacji (opisy konserwacji znajdują się na metkach wszystkich produktów)
 10. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.
 11. Zamawiający ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz odsyłając towar w terminie do czternastu dni od daty otrzymania produktu.
 12. Prawo odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt 11 nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy
  2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6) dostarczania prasy;
  7) usług w zakresie gier hazardowych.
 13. Zwracany produkt powinien być w oryginalnym opakowaniu, wraz z metką, nie może nosić śladów używania, nie może być uszkodzony, powinien być kompletny i odesłany z dowodem zakupu na adres magazynu: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Koziołka Matołka 12 z dopiskiem „zwrot”
 14. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub 30 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 15. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.
 16. Formularz reklamacyjny POBIERZ

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest PHU Liliane Katarzyna Krysztofiak – Jarych, Ostrów Wielkopolski, ul. Koziołka Matołka 12
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.liliane.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 3. Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.
 4. Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 6. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

VIII. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 1. Strona internetowa www.liliane.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii flash/html.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji IE 8 (oraz wersje wyższe), Firefox 2.5 (oraz wersje wyższe), Safari, Opera, Chrome.
 3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 4. PHU Liliane zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępnie do Sklepu, spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji lub naprawy systemu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zakupów w Sklepie można dokonać rejestrując konto lub bez rejestracji konta Zamawiającego.
 2. Dane osobowe wprowadzone w celu zamówienia towaru są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane w celu realizacji zamówienia lub w celach marketingowych wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
 3. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego liliane.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 4. Zespół Sklepu dokłada należytej staranności aby opisy i zdjęcia produktów umieszczonych na stronie były zgodne z rzeczywistością a jakość obsługi na jak najwyższym poziomie.
 5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2014. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.liliane.pl i może być pozyskana, odtwarzana i utrwalana przez dowolnego użytkownika strony internetowej.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory rozstrzyga Sąd w Ostrowie Wielkopolskim.